Bảy kỳ quan thế giới mới

Những tuyệt tác kiến trúc nghệ thuật, những công trình được bình chọn qua mạng lưới internet lại thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới. Bảy kỳ quan độc đáo ở khắp các châu lục này cũng là điểm đến thu hút khách du lịch ghé thăm, là cách để các quốc gia quảng bá hình ảnh đất nước mình ra khắp năm châu.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.

Đền Taj Mahal - Tượng đài tinh yêu vĩnh cửu của Ấn Độ. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ hoàng hậu đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Theo đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 bà vợ, nhưng vì tình yêu với Mumtaz Mahal, ông chỉ lấy một mình bà. Sau 19 năm, ông sống phần còn lại của đời mình một mình, và bỏ ra 22 năm để theo dõi việc xây dựng Taj Mahal cho bà.